Cichy faktoring

Cichy faktoring – koniec problemów z nieopłaconymi fakturami

Cichy faktoring dla coraz większej ilości współczesnych przedsiębiorstw jest swoistym wybawieniem. Niemal każdego przedsiębiorcę może spotkać sytuacja, kiedy z różnych przyczyn nie może wywiązać się z terminowego uregulowania faktury. Zrozumienie funkcjonowania cichego factoringu z pewnością ułatwi niniejszy artykuł. 

W ostatnim czasie, możemy być świadkami dynamicznego rozwoju firm faktoringowych. Stanowi to odpowiedź na często pojawiające się problemy finansowe w firmach, które dopiero rozpoczynają swoje zmagania na rynku. Cichy faktoring pozwala na zapobieganie upadłości.

Cichy faktoring – kto może z niego skorzystać?

Wraz z rozwojem cichego faktoringu, zwiększała się także docelowa grupa przedsiębiorców. Panuje błędne przekonaniu o świadczeniu usługi cichego faktoringu wyłącznie dla odgórnie sprecyzowanej rzeszy firm. W rzeczywistości, z cichego faktoringu może korzystać wiele firm, które zasadniczo różnią się pomiędzy sobą. Do jednostek najczęściej korzystających z cichego faktoringu można zaliczyć:

 • Duże przedsiębiorstwa, które posiadają stabilną pozycję krajową lub międzynarodową
 • Przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które utrzymują się na rynku od co najmniej roku
 • Raczkujące firmy i starupy, które rozpoczynają dopiero działalność gospodarczą
 • Firmy sezonowe
 • Osoby prowadzące działalność w oparciu o pełną albo niepełną księgowość

Cichy faktoring odnalazł zastosowanie w jednostkach, które posiadają odmienny profil działalności. Z powodzeniem może być rozwiązaniem dla firm, które:

 • Mają jednego, stałego nabywce towarów lub usług,
 • Posiadają zróżnicowane grono odbiorców, współpracując z nimi zarówno jednorazowo jak i systematycznie,
 • Świadczą usługi wobec organów administracji publicznej, np. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i dla Urzędu Skarbowego.

Cichy faktoring – koniec problemów z nieopłaconymi fakturami.

W toku prowadzonej działalności, niemal u każdego przedsiębiorcy zachodzi obowiązek regularnego opłacania otrzymywanych faktur. Ich ilość i wysokość jest przede wszystkim uzależniona od specyfikacji prowadzonej firmy. Jednakże na każdej fakturze pojawia się termin zapłaty, wyznaczając moment, w którym pieniądze powinny dotrzeć do wystawcy faktury. Terminowe regulowanie posiadanych zobowiązań powinno być priorytetowym obowiązkiem każdego właściciela jednostki gospodarczej.  

Bardzo często zdarzają się sytuacje, że pomimo szczerych chęci, przedsiębiorca nie jest w stanie uregulować posiadanych zobowiązań. Konsekwencje mogą być naprawdę nieprzyjemne, począwszy od utraty zaufania, poprzez działania windykacyjne, a kończąc nawet na egzekucji komorniczej. Działalność organów egzekucyjnych stanowi ogromne obciążenie emocjonalne, dlatego warto minimalizować możliwość poddawania się procedurom administracyjnym.

Cichy faktoring powstał dla osób, które z różnych względów nie mogą terminowo regulować faktur. Ma on na celu niesienie finansowego wsparcia, co pozwala uniknąć dalszego i niebezpiecznego zadłużania jednostki. Stanowi to szczególne zagrożenie dla sektora małych i dużych firm, prowadzonych zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne.

Jak działa cichy faktoring?

Cichy faktoring nie został skonstruowany w oparciu o zagmatwane i skomplikowane zasady. Cichy faktoring stanowi przedmiot działalności firm, powstających w celu pożyczania środków finansowych, umożliwiających uregulowanie naglących lub przeterminowanych zobowiązań. Wysokość pożyczanych środków jest precyzowana przez przedsiębiorstwo, które posiada problemy finansowe. Następnie zwraca się ze swoją prośbą do firmy faktoringowej. Korzystanie z cichego faktoringu nie jest w żaden sposób upubliczniane. Kontrahenci nie uzyskają niekorzystnych informacji o problemach finansowych przedsiębiorstwa.

Cichy faktoring stanowi swoistą pożyczkę na sprecyzowany cel. Zawarta umowa dokładnie wskazuje wysokość kosztów dodatkowych, które złożone są z odsetek, prowizji i oprocentowania oraz termin zwrotu pożyczonych środków. Zawierając umowę, przedsiębiorstwo, które posiada kłopoty finansowe, zobowiązuje się do spłaty całości pożyczki wraz z koniecznością uregulowania wskazanych i uprzednio niemożliwych do uregulowania zobowiązań. Wywiązanie się z zawartej umowy, umożliwia późniejsze korzystanie z cichego factoringu danej firmy.

Cichy faktoring i jego odmiany

Faktoring posiada różne odmiany, które posiadają pomiędzy sobą zasadnicze różnice. W głównej mierze wynikają one z różnych potrzeb i specyfikacji przedsiębiorstw, które posiadają problemy z płatnościami. Z tego względu, obecnie, wyodrębnia się, aż pięć różnych odmian faktoringu skierowanego dla małych, średnich i dużych firm:

 • Faktoring z regresem – najczęściej wykorzystywana odmiana faktoringu. Opiera się na bezzwłocznym przekazywaniu dla przedsiębiorstwa środków, koniecznych do uregulowania zaległych faktur. Sprawdza się doskonale w sytuacjach, kiedy środki finansowe potrzebne są w danym momencie.
 • Faktoring bez regresu – nazywany również faktoringiem pełnym. Transakcja pożyczki posiada dodatkową opcję ubezpieczenia. Stosowana jest w sytuacjach, kiedy przedmiotem umowy jest wysoka kwota. Koszt wykupu ubezpieczenia ponosi pożyczkobiorca, który musi je spłacić razem z późniejszymi ratami. Umożliwia zabezpieczenie interesu firmy pożyczającej środki.
 • Faktoring eksportowy – znajduje zastosowanie u firm trudniących się działalnością międzynarodową przy dokonywaniu transakcji w walutach obcych. Pożyczana gotówka może być przekazywana w euro, dolarach i funtach brytyjskich. Przedsiębiorstwo nie musi ponosić dodatkowych wydatków związanych z przewalutowaniem uzyskanej pożyczki.
 • Faktoring odwrotny – nieszablonowy sposób postępowania. Firma zajmująca się faktoringiem, przejmuje obowiązek uregulowania wskazanych zobowiązań danej firmy. Umowa wskazuje, że przedsiębiorstwo pożyczające środki ma obowiązek uregulować pożyczkę w dogodnym czasie. Z uwagi na ogromne ryzyko, bardzo często zachodzi konieczność wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.
 • Faktoring kontraktowy – rozwiązanie szczególnie stosowane przez branże budowlane. Stwarza możliwość do regulowania zobowiązań ponoszonych na skutek wykonywanych prac, m.in. dostaw materiałów.

Co to jest wykup wierzytelności niewymagalnych?

Obok pięciu powyższych odmian cichego faktoringu, ukształtowała się jeszcze jedna metoda faktoringu określana jako wykup wierzytelności niewymagalnych. Umożliwia jednorazowe wykupienie faktury przed terminem jej płatności. W ramach tej opcji, istnieje możliwość wykupienia faktury, której termin płatności został przekroczony. Sprzyja to prowadzeniu działalności przez firmy, które posiadają nieopłacone zobowiązania wobec jednego lub większej ilości kontrahentów.

Cichy faktoring – kiedy warto skorzystać?

Możliwość skorzystania z cichego faktoringu w wielu sytuacjach jest wręcz nieoceniona. Zapoznanie tej tematyki jest szczególnie ważne w sytuacjach tj.:

 • Zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed utratą płynności finansowej,
 • Odnalezienie firmy, która pozwala na zachowanie posiadanej płynności finansowej w trudnych do przewidzenia sytuacjach.
 • Utrzymujący się spadek zysków, który może doprowadzić do zadłużenia przedsiębiorstwa.
 • Znalezienie alternatywnego rozwiązania dla systematycznego korzystania z odroczonych terminów płatności przy pomocy kredytów kupieckich.

Wówczas nie traci się czasu na szukanie skutecznego rozwiązania.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *