Złóż wniosek o pożyczkę

Pożyczki dla obcokrajowców

Pożyczki dla obcokrajowców udzielane na jasnych zasadach

Coraz więcej osób, szczególnie zza wschodniej granicy przybywa do Polski w celach zarobkowych. Jeśli podejmują legalną pracę, otrzymują kartę czasowego pobytu, a ponadto muszą postarać się w najbliższym urzędzie gminy o nadanie numeru PESEL. W świetle prawa są nadal obcokrajowcami, dlatego rodzi się pytanie, czy mogą brać legalnie pożyczki w Polsce? W niniejszym tekście rozwiejemy wątpliwości: oczywiście, jest to możliwe! Poznaj na jakich zasadach.

Pożyczki dla obcokrajowców – dlaczego nie można skorzystać z pożyczki online?

W przypadku wielu obcokrajowców pracujących w Polsce od niedawna panuje przeświadczenie, że nie mogą oni brać pożyczek ani kredytów w Polsce. Rzeczywiście czytając regulaminy firm pożyczkowych można natrafić na następujące zdania: Udzielamy pożyczek osobom legitymującym się polskim obywatelstwem, które mają ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych. Jednak nie każda firma ma zapis o tym, że nie udziela pożyczek cudzoziemcom. Online odbywa się automatyczny system weryfikacji, który nie przewiduje jak do tej pory możliwości wzięcia pożyczki przez obcokrajowca. Trzeba bowiem podać swoje dane osobowe, adres stałego zamieszkania, numer PESEL, informacje dotyczące zatrudnienia i numer dowodu osobistego. Jeśli nie jest się obywatelem polskim taki wniosek zostaje automatycznie odrzucony, co jednak nie znaczy, że obcokrajowiec spotka się z odmową, gdy uda się do placówki firmy udzielającej pożyczek bądź też spotka się z jej przedstawicielem w swoim mieszkaniu.

Potrzebna karta czasowego lub stałego pobytu

Warunkiem udzielenia pożyczki przez banki czy firmy pożyczkowe jest posiadanie statusu rezydenta. Można go uzyskać, jeśli ma się udokumentowany pobyt w Polsce przynajmniej od 5 lat oraz zatrudnienie przynajmniej od 3. Ponadto trzeba zamieszkiwać na terenie Polski i posiadać w jakiejkolwiek formie prawo do lokalu mieszkalnego. Warunkiem jest także znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie B1, która jest udokumentowana certyfikatem lub ukończeniem polskiej szkoły. Taka osoba jeśli ma zdolność kredytową, która sprawdzana jest w BIK, a w przypadku obywateli Ukrainy także Ukrainian Bureau of Credit Histories czy też w przypadku innych cudzoziemców, International Bureau of Credit Histories. W przypadku niektórych firm pożyczkowych udzielających pożyczek cudzoziemcom potrzebny jest gwarant legitymujący się polskim obywatelstwem. Inne udzielają pożyczek krótkoterminowych. Wśród nich można wymienić Credt Star, solcredit. pl, a także Tak To Finanse. W przypadku banku cudzoziemiec, który jest polskim rezydentem może otrzymać nawet kredyt hipoteczny, jeśli jego małżonek jest obywatelem Polski.

Również osoba, która legitymuje się kartą czasowego pobytu, która wydawana jest na okres 3 lat może starać się o pożyczkę. Oczywiście musi przedstawić zaświadczenie o stałych zarobkach i legalnej pracy. Ponadto jeśli nie ma nadanego numeru PESEL musi o niego wystąpić, gdyż jest on konieczny do udzielenia pożyczki. Firma pożyczkowa nie udzieli pożyczki osobie, która nie mieszka na stałe w Polsce, czyli nie posiada jakiegokolwiek prawa do lokalu ani tej, która pracuje również poza granicami Polski.

Wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, starając się o pożyczkę w Polsce

Będąc cudzoziemcem musisz spełnić następujące wymagania, by otrzymać pożyczkę krótko lub długoterminową:

– posiadać ważny paszport lub dokument tożsamości;
– zamieszkiwać i być zameldowanym na terenie Polski, co wiąże się z większą gwarancją, że nie uniknie się zobowiązania wobec pożyczkodawcy;
– posiadać legalną pracę i udokumentowane zarobki;
– posiadać kartę rezydenta lub przynajmniej kartę czasowego pobytu;
– posiadać nadany przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy numer PESEL;
– posiadać zdolność kredytową, czyli brak zadłużenia w BIK, a także zadłużenia za granicą;
– posiadać polski numer telefonu i e-mail;
– posiadać polski numer konta bankowego;
– spełniać kryterium wiekowe, najczęściej w zakresie (od 18 do 70 lat);
– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Jeśli spełniasz wszystkie te wymagania, to z wyżej wymienionymi dokumentami powinieneś udać się do najbliższego oddziału firmy pożyczkowej, która udziela pożyczek obcokrajowcom. Niewątpliwie ze względu na coraz większy napływ osób zza wschodniej granicy, legalnie pracujących w Polsce, zaufanie instytucji pożyczkowych do udzielania im pożyczek wzrośnie. Pozytywne doświadczenia zawsze dobrze wpływają na rozwój rynku finansowego, a niewątpliwie włączenie do niego obcokrajowców jest na to dużą szansą. W polskim prawie jak na razie nie ma zapisów o niemożności udzielania pożyczek obcokrajowcom, więc regulacje w niektórych instytucjach stanowią jedynie zabezpieczenie. Warto zatem udać się do wybranej instytucji osobiście i spytać o możliwość udzielenia pożyczki krótko lub długoterminowej. Takie wnioski zawsze rozpatrywane są indywidualnie. Pożyczki dla obcokrajowców to szansa zarówno dla nich, jak i firm pożyczkowych na zawieranie krótko lub długoterminowych umów finansowych.
Kontakt


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.