Pożyczki dla Polaków w Szwecji

Pożyczki dla Polaków w Szwecji – wszystko co należy wiedzieć!

Szwecja jest jednym z najpopularniejszych kierunków emigracji Polaków. Kraj ten charakteryzuje się wysokim standardem życia, dobrą opieką społeczną, zdrowotną czy też lepszymi warunkami zatrudnienia w wielu branżach. Jednak tak jak w każdym innym kraju po pewnym czasie konieczne może okazać się wzięcie kredytu czy też pożyczki. Warto zatem wiedzieć komu przysługuje pożyczka oraz kredyt, i jakie warunki trzeba spełnić aby je uzyskać.

Jak uzyskać kredyt w Szwecji?

Podobnie jak w innych krajach na świecie w Szwecji można starać się o kredyt czy też o pożyczkę na dwa sposoby. Zaliczają się do nich złożenie wniosku w oddziale banku czy też złożenie wniosku kredytowego online przez Internet. Wypełniając wniosek o kredyt oprócz danych osobowych, czy miejsca zamieszkania należy również podać kwotę osiąganych miesięcznych dochodów netto ze wszystkich źródeł, aktualny stan zadłużenia oraz liczbę członków w gospodarstwie domowym.

Na tej podstawie bank szwedzki będzie mógł rozpatrzyć wniosek o przydzielenie bądź odrzucenie kredytu czy też pożyczki. Podobnie jak w Polsce bank w Szwecji musi sprawdzić historię kredytową osoby, która ubiega się o wsparcie finansowe. W tym celu każdy potencjalny kredytobiorca jest weryfikowany w Kronofogden (odpowiednik Biura Informacji Kredytowej). Wówczas możliwe jest sprawdzenie czy kredytobiorca nie zalega z spłatą swoich zobowiązań oraz jaka jest całkowita kwota jego długów.

Jakie są wymagania, aby uzyskać kredyt lub pożyczkę gotówkową w Szwecji?

W celu uzyskania kredytu bądź pożyczki gotówkowej w Szwecji należy spełnić szereg wymagań. Zaliczają się do nich:

 • Posiadanie osobistego numeru identyfikacyjnego tzw. Personnummer – jest to warunek podstawowy, dzięki któremu można ubiegać się o kredyt. Jest on wydawany przez Urząd Skarbowy wszystkim osobom, które mają zarejestrowany pobyt w Szwecji nie w celach turystycznych (odpowiednik polskiego numeru PESEL). Należy go okazywać zawsze w celu legalnego podjęcia pracy w Szwecji oraz konieczny przy podawaniu wniosku o kredyt gotówkowy;
 • Posiadanie regularnych dochodów – przy składaniu wniosku o pożyczkę lub kredyt gotówkowy bank szwedzki może poprosić wnioskodawcę o potwierdzenie swoich miesięcznych dochodów. Bank może poprosić wnioskującego o okazanie kopii umowy o pracę czy też wyciągów z konta bankowego przedstawiających regularność dochodów (najczęściej z ostatnich 3-6 miesięcy);
 • Historia kredytowa (Kronofogden) – tak samo jak w Polsce tak i w Szwecji banki są zobligowane do sprawdzenia historii kredytowej danej osoby. Posiadając zbyt duże obciążenie historii kredytowej czy też wpisy negatywnie przedstawiające wiarygodność danej osoby należy liczyć się z odmówieniem udzielenia pożyczki czy też kredytu;
 • Posiadanie szwedzkiego konta bakowego – jest to odgórny wymóg, gdyż bank po zaakceptowaniu wniosku będzie mógł przelać środki na konto bankowe w szwedzkim banku;
 • Szwedzki numer telefonu – jest to również wymóg konieczny, gdyż bank szwedzki musi posiadać aktualne dane kontaktowe wnioskującego o kredyt lub pożyczkę.

Szybkie pożyczki w Szwecji – wymagania

W Szwecji tak samo jak w Polsce istnieje możliwość wzięcia szybkiej pożyczki czyli tzw. chwilówki. Jest ona udzielana osobom, które pilnie potrzebują dodatkowych środków i nie mogą

czekać na dokładne przeprocesowanie oraz podjęcie decyzji w sprawie udzielenia tradycyjnej pożyczki lub kredytu gotówkowego przez bank.

Tego typu chwilówki charakteryzują się jednak dosyć ograniczoną górną kwotą limitu, jaki może zostać przyznany w ramach chwilówki (przeważnie jest to kwota maksymalna do 25.000-35.000 SEK). Co więcej, charakteryzuje je również dosyć krótki okres spłaty (przeważnie jest to okres od 3 do 9 miesięcy) oraz wyższe oprocentowanie aniżeli w przypadku kredytu czy pożyczki gotówkowej. Z tego też powodu, pomimo możliwości szybkiego uzyskania pożyczki, realnie klient zapłaci więcej za pożyczone środki. Aby uzyskać chwilówkę w Szwecji wystarczy spełnić następujące warunki:

 • Posiadanie Personnumer (odpowiednik polskiego PESEL);
 • Udokumentowanie regularnych dochodów – wystarczy okazać jedynie wyciągi bankowe przedstawiające regularne dochody;
 • Posiadanie konta bankowego w szwedzkim banku – w celu przelewania środków z udzielonej szybkiej pożyczki;
 • Posiadanie szwedzkiego numeru komórkowego – w celu potwierdzenia możliwości kontaktu banku z klientem.

Kredyt hipoteczny w Szwecji – jakie warunki należy spełnić?

Sytuacja ma się jednak inaczej w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Szwecji. Według najnowszych danych kredyt hipoteczny w Szwecji jest dosyć trudno uzyskać, ze względu na wysokie ceny mieszkań. Ceny nieruchomości w Szwecji należą do jednych z najwyższych w Europie dlatego też należy mieć bardzo wysokie dochody oraz stabilną pracę najlepiej na czas określony w Szwecji. Według badań statystycznych kredytobiorcy posiadający kredyt hipoteczny mają średni dług, który jest ekwiwalentem 366% rocznych przychodów.

W celu uzyskania kredytu hipotecznego w Szwecji potrzebne będą następujące dokumenty:

 • ważny dowód tożsamości (może nim być dowód osobisty bądź paszport);
 • umowa kupna-sprzedaży nieruchomości;
 • oświadczenie pracodawcy o stałym zatrudnieniu na czas nieokreślony pracownika, bądź potwierdzenie prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z wyciągami oraz dokumentami finansowymi za ostatnie 12 miesięcy;
 • dodatkowe oświadczenia – służą one potwierdzeniu opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz emerytalne;
 • raport opisujący nieruchomość;
 • wyciągi z konta bankowego;
 • posiadanie konta bankowego w szwedzkim banku oraz szwedzkiego numeru komórkowego.

Należy przy tym pamiętać, iż osoby prowadzące działalność gospodarcza muszą spełnić jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania. Bank wówczas może zażądać potwierdzenia osiąganych wysokich dochodów od minimum 12 miesięcy oraz sprawozdań finansowych nawet do kilku lat wstecz.

Jak uzyskać kredyt w Polsce pracując w Szwecji?

Niewiele osób wie, iż pracując w Szwecji można również starać się o kredyt gotówkowy, pożyczkę, chwilówkę a nawet kredyt hipoteczny w Polsce. Wówczas należy spełnić podobne warunki jak w przypadku starania się o jeden z tych produktów finansowych w szwedzkim banku. Wymagania

takie jak posiadanie kontraktu czy też umowy o pracę, ważnego dokumentu tożsamości czy też numeru PESEL jest obligatoryjne.

Wyjątkiem jest jednak staranie się o kredyt hipoteczny w Polsce – chcąc kupić mieszkanie lub dom w Polsce pracując w Szwecji należy wykazać, iż w najbliższym czasie kredytobiorca planuje powrót do Polski lub chce kupić mieszkanie w celach inwestycyjnych np. na wynajem. W przeciwnym razie bank może odmówić udzielenia kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Obecnie jedynie kilka instytucji finansowych może udzielić kredytów w Polsce dla pracujących w Szwecji. Zaliczają się do nich:

 • Bank Pekao S.A.;
 • PNB Paribas;
 • AliorBank.

Aby uzyskać kredyt gotówkowy czy też chwilówkę oprócz posiadania umowy o pracę (najlepiej na czas nieokreślony), należy posiadać również adres zamieszkania za granicą (stałego lub czasowego), posiadanie numeru telefonu (może być to numer szwedzki) oraz osiągać dochody w wysokości ok. 5 tysięcy złotych netto miesięcznie (w przeliczeniu po kursie SEK-PLN).

Ubieganie się o kredyt gotówkowy, chwilówkę czy też kredyt hipoteczny wymaga czasu oraz cierpliwości, jednak warunki są podobne zarówno w Szwecji jak i w Polsce. Na korzyść Polaków działa jednak obecność w Unii Europejskiej, gdyż instytucje finansowe na terenie wspólnoty chętniej udzielają kredytów oraz pożyczek jej obywatelom.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *