Pożyczka na weksel

Pożyczka na weksel – czym jest, korzyści, ryzyko, o czym należy pamiętać?

Pożyczka na weksel to zdecydowanie szybki sposób, aby zdobyć dodatkową gotówkę. Mimo, że tego typu zobowiązanie wzbudza wiele kontrowersji, cały czas jest obecne na rynku finansowym. Co należy o niej wiedzieć i czy jest to bezpieczna forma pożyczania?

Czym jest pożyczka na weksel?

Weksel jest jednym z najbardziej wartościowych sposobów zabezpieczających prywatne pożyczki. To alternatywa dla tradycyjnych umów cywilno-prawnych, zwykle traktowanych jako podstawa przy udzielaniu zobowiązania prywatnego. Oprócz tego weksel stanowi dla obu stron transakcji zabezpieczenie i dowód, np. w przypadku braku spłaty przez konsumenta, czyli pożyczkobiorcę.

Pożyczka na weksel to pożyczka prywatna co oznacza, że może jej udzielić praktycznie każdy. Osoba udzielająca pożyczki na weksel nazywana jest remitentem, natomiast spłacający to trasat. Tacy pożyczkodawcy docierają do osób zainteresowanych zaciągnięciem zobowiązania, zwykle przez ogłoszenia na forach oraz serwisach internetowych.

Weksel przydaje się również w trakcie dokumentowania wszystkich dodatkowych kosztów uzyskanej pożyczki. Opłaca się go sporządzić po to, aby uniknąć ewentualnych komplikacji oraz niedomówień.

Weksel pełni 5 funkcji związanych z obiegiem pieniądza:

 • płatniczą,
 • kredytową,
 • refinansową,
 • gwarancyjną,
 • obiegową.

Co powinno znaleźć się na wekslu?

Zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie pożyczki pod weksel, warto dowiedzieć się co powinno być na nim umieszczone, aby w ogóle był ważny.

 • Nazwa “weksel” umieszczona na samej górze, aby nie było nieporozumień czym jest dany dokument.
 • Na każdym wekslu muszą być dokładne dane osobowe, data, a także podpisy obu stron transakcji.
 • Osoba zaciągająca pożyczkę pod weksel musi zadeklarować w sposób wyraźny, że zobowiązanie będzie spłacane terminowo.
 • Weksel powinien zawierać także dokładną datę i formę spłaty pożyczki.

Pożyczka pod weksel – podstawa prawna

Według Prawa wekslowego, dokument ten zaczyna obowiązywać w chwili, kiedy osoba zaciągająca pożyczkę zobowiązuje się do jej spłaty w odpowiednim terminie. Co warto zaznaczyć, weksel jest papierem wartościowym. Można go odsprzedać lub wykupić za określoną kwotę, zatem w trakcie obowiązywania pożyczki może on zostać sprzedany innemu wierzycielowi. Będzie on zobowiązany do tego, aby we własnym zakresie zadbać o spłacenie pożyczki przed dłużnika w określonym czasie.

Warto wiedzieć, że tzw. weksel in blanco, czyli bez wpisanej kwoty pożyczki, także zachowuje ważność. Jednak z tego typu zobowiązaniami należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ pożyczkodawca może wpisać na wekslu sumę znacznie wyższą, niż ustalona ustnie pomiędzy stronami. I bez trudu uzyska sądowy nakaz spłaty. Dlatego najlepiej nigdy nie podpisywać weksli in blanco, gdyż w takiej sytuacji prawo jest po stronie wierzyciela.

Warto także wiedzieć, że zgodnie z Kodeksem cywilnym, pisemna umowa musi zostać sporządzona w przypadku pożyczki przekraczającej 1000 zł. Wszelkie zasady dotyczące zaciągnięcia zobowiązania regulują artykułu 720-724, które są związane z uzyskaniem i udzielaniem pożyczki oraz artykuł 66, który określa warunki podpisania umowy cywilno-prawnej.

Na jaką kwotę może opiewać pożyczka pod weksel?

Zgodnie z obowiązującym prawem wekslowym, pożyczka tego rodzaju może być zaciągnięta na dowolnie ustaloną kwotę. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Wszystko zależy od ustaleń pomiędzy stronami. Ponadto, zaciągniętą kwotę można przeznaczyć na dowolny cel.

Pożyczka pod weksel – korzyści

Warto zaznaczyć, że tego rodzaju zobowiązanie nie wiąże się z koniecznością weryfikacji historii kredytowej pożyczkobiorcy. O pożyczkę pod weksel może zatem ubiegać się również zadłużona osoba. Nie sprawdza się jej w żadnej instytucji typu BIK czy BIG.

Weksel jest bezpieczną formą pożyczki ze względu na to, że jego treść jest niezmienna. To gwarantuje stałe warunki bez żadnych kruczków. Ponadto pożyczki pod weksel mogą być udzielane jedynie przez osoby prywatne oraz instytucje pozabankowe co oznacza, że nie jest on powiązany z żadnym innym dokumentem. Zatem na spłatę zobowiązania nie wpływają żadne inne warunki czy okoliczności.

Pożyczka tego rodzaju wiąże się także z niewielką ilością formalności. Zwykle pożyczkodawca nie wymaga zaświadczenia o zatrudnieniu lub o dochodach. Do sfinalizowania transakcji zwykle wystarczy dowód tożsamości oraz deklaracja na wekslu. Takie zobowiązanie eliminuje także konieczność np. podjęcia się zastawu nieruchomości, samochody lub innych cennych przedmiotów.

Pożyczka pod weksel – ryzyko

Warto zaznaczyć, że koszt pożyczki nie jest wymaganą informacją, która musi znaleźć się na wekslu, aby dokument był ważny. Dlatego też należy szczególnie dopilnować, aby druga strona transakcji zawarła w nim faktyczną kwotę zobowiązania. Najlepiej wpisać ją przed sporządzeniem podpisów na wekslu. W innym wypadku może dojść do sytuacji, że konsmuent będzie musiał spłacić więcej, niż ustalił z nieuczyciwym pożyczkodawcą.

W przypadku wystąpienia na drogę sądową przez pożyczkodawcę, sąd nie będzie badał słuszności podanej kwoty, tylko sprawdzi, czy spełnione zostały wszelkie wymogi formalne, co do wyglądu tego typu dokumentu. Jeśli nie będzie to budzić żadnych wątpliwości, pożyczkobiorca dostanie nakaz spłaty na sumę zgodną z wartością weksla.

Należy pamiętać także o tym, że w przypadku niespłacania pożyczki pod weksel, pożyczkodawca będzie miał nieograniczony dostęp do naszego majątku. Będzie mógł wyegzekwować dokładnie taką kwotę jaka została wpisana na wekslu.

Umowa pod weksel

Pożyczka pod weksel wymaga także  umowy wekslowej. Powinna być ona sporządzana zawsze w przypadku podpisania weksla in blanco, czego jednak nie poleca się. Umożliwia ona uściślenie wszelkich aspektów związanych z zobowiazaniem. Powinna zawierać szczegółowe informacje:

 • w jaki sposób i kiedy dłużnik powinien spłacić zobowiązanie,
 • co w sytuacji kiedy go nie spłaca,
 • kiedy wierzyciel może sprzedać weksel,
 • do jakiej kwoty może zostać wypełniony weksel i w jakich okolicznościach.

Umowa wekslowa ma na celu zabezpieczenie dłużnika przed drakońskimi kwotami, które są wpisywane przez inwestorów.

O czym pamiętać decydując na się na pożyczkę pod weksel?

 • Należy dokładnie zweryfikować wiarygodność remitenta. Warto sprawdzić opinie na temat inwestora w internecie, a najlepiej skontaktować się z kimś, kto podpisywał już umowy wekslowe z danym pożyczkodawcą.
 • Należy zapoznać się ze wszystkimi zapisami umowy wekslowej i upewnić się, że są one dla nas jasne i czytelne.
 • Warto zwrócić uwagę, czy w umowie jasno wskazane są dane na kogo rzecz należy spłacić zobowiązanie oraz czy podpisy są czytelne.

Podsumownie

Pożyczki pod weksel na pewno są łatwym i szybkim sposobem na uzyskanie dodatkowej gotówki, bez praktycznie żadnych formalności. Jednak w przypadku problemów ze spłatą tego rodzaju zobowiązania, nie warto liczyć na dobroduszność pożyczkodawcy. W sądzie jest on zdecydowanie na wygranej pozycji. Dlatego zanim zdecydujesz się na taką formę pożyczki, warto dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw i co najważniejsze, realnie ocenić swoje możliwości finansowe.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *