Pożyczki z gwarantem

Pożyczki z gwarantem – czy warto?

Pożyczki z gwarantem są pozabankową formą zabezpieczenia uregulowania zobowiązań finansowych, która wymaga przystąpienia do poręczenia osoby trzeciej. Klienci z niską zdolnością kredytową czy niepochlebną historią w BIK najczęściej od razu rezygnują z wnioskowania o kredyt i wybierają tę atrakcyjną opcję pożyczki.

Poręczyciel jest w tej sytuacji polepszeniem wiarygodnościKiedyś pożyczki z gwarantem budziły wątpliwości, obecnie tego rodzaju opcje pożyczkowe unormowane są odpowiednimi aktami prawnymi. Na czym polega zaciągnięcie pożyczki z gwarantem? Jak ją otrzymać? Kto może być gwarantem? Oto kilka przydatnych odpowiedzi:

Pożyczki z gwarantem – co to takiego?

Choć pożyczki z gwarantem stanowią dość niszową metodę wzięcia pożyczki, są bardziej atrakcyjne pod względem kosztów w porównaniu do tradycyjnych form pożyczki. To zobowiązanie polega na uczestnictwie w jego przebiegu trzeciej osoby. Gwarant, czyli poręczyciel odgrywa najistotniejszą rolę w procesie pożyczkowym. On pomaga pożyczkodawcy obdarzyć zaufaniem osobę decydującą się na wzięcie pożyczki. Poświadcza własnym mieniem zarówno wiarygodność pożyczkobiorcy, jak i fakt, że udzielenie mu pożyczki nie będzie się wiązało się z zaniedbaniem jej spłaty. Poręczyciel sprawdzany jest przez instytucję finansową, m.in. w BIK. Żyrant jest dla firmy pożyczkowej dodatkowym zabezpieczeniem. Dzięki niemu pożyczki z gwarantem to rozwiązanie możliwe również dla osób posiadających nieuregulowane zaległości finansowe, widniejących w rejestrze dłużników czy wykazujących negatywną historię kredytową. Na pożyczki z gwarantem mogą zdecydować się klienci podwyższonego ryzyka, czyli bezrobotni, osoby wykazujący niskie dochody lub posiadacze konta bankowego zajętego przez komornika. Zaletą dla pożyczkobiorcy jest możliwość ubiegania się o pokaźne sumy pożyczki w porównaniu do konwencjonalnych opcji pożyczkowych, oferowanych przez instytucje pozabankowe. Z drugiej strony pożyczki z gwarantem dają firmom pożyczkowym zabezpieczenie w postaci poręczyciela, w przypadku gdyby pożyczkobiorca stał się dłużnikiem.

Pożyczka z gwarantem a kredyt – różnice

Pożyczka z gwarantem to pojęcie błędnie używane jako synonim terminu kredyt z gwarantem, w rzeczywistości to dwie różne usługi. Kredyty są udzielane wyłącznie przez bank, ich podstawę stanowi prawo bankowe oraz akty prawne, np. ustawa o kredycie konsumenckim. Fundament pożyczek to prawo cywilne, ustawa o kredycie konsumenckim oraz ustawa lichwiarska.

Istotną różnicą między tymi usługami jest sposób przekazania środków finansowych. Pożyczka przekazywana zostaje na konto gwaranta, który oddaje ją w posiadanie pożyczkobiorcy. Z kolei kredyt oddany jest do użytkowania kredytobiorcy, choć wciąż właścicielem pieniędzy pozostaje bank. Pracownik banku musi obowiązkowo sprawdzić klienta w bazie BIK czy BR. Instytucje pożyczkowe nie mają tego obowiązku w stosunku do pożyczkobiorcy.


Pożyczki z gwarantem – jak uzyskać?

Aby otrzymać pożyczkę z gwarantem, należy złożyć wniosek w wybranej firmie pożyczkowej. W przypadku wielu instytucji pozabankowych wnioskować można także przez internet. Etap złożenia stosownych dokumentów zarówno przez pożyczkobiorcę, jak i gwaranta musi być dopełniony osobiście. Poręczyciela zwykle wskazuje się już w momencie składania wniosku. Zasadniczym obowiązkiem pożyczkobiorcy oraz gwaranta jest okazanie dowodów osobistych i wcielenie ich kopii do dokumentacji pożyczkowej. Dopiero po przedstawieniu wymaganych dokumentów procedura pożyczkowa zostanie uruchomiona.

Kto otrzymuje pieniądze z pożyczki?

Pożyczka z gwarantem zostaje przekazana na konto, którego właścicielem jest poręczyciel, a nie pożyczkobiorca. W ten sposób instytucja udzielająca pożyczki zabezpiecza się przed ewentualnym oszustwem. Co więcej, jest to jedyne rozwiązanie w sytuacji, gdy konto osoby zaciągającej pożyczkę zostało zajęte na drodze egzekucji komorniczej.

Kto może być poręczycielem?

Poręczyciel nazywany gwarantem lub żyrantem to osoba, która ręczy za pożyczkobiorcę. Może to być krewny lub znajomy. Pożyczki z gwarantem są znaczącą pomocą w sytuacji, kiedy osoba chcąca uzyskać tego rodzaju pożyczkę, wykazuje niską zdolność kredytową bądź kwota kredytu ma docelowo opiewać na wysoką kwotę. Gwarant stanowi więc zabezpieczenie zobowiązań pożyczkobiorcy. Posiadanie poręczyciela wskazuje na to, że osoba decydująca się na pożyczkę z gwarantem jest wiarygodna pod względem finansowym i będzie w stanie samodzielnie spłacić zobowiązanie. Równocześnie gwarant ręczy posiadaną zdolnością finansową oraz majątkiem, że jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki, żyrant przejmie jego obowiązek pokrycia należności.

Są sytuacje, kiedy pożyczkobiorca decyduje się na gwaranta wskazanego przez firmę pożyczkową, wtedy ona poszukuje poręczyciela. Wówczas mówimy, że jest to gwarant instytucjonalnyZ tego tytułu niestety należy liczyć na dodatkowe koszty przy zaciąganiu pożyczki.

Wymagania dla gwarantów

Wymagania, które określa się wobec żyranta, mogą różnić się nieznacznie w zależności od firmy udzielającej pożyczki z gwarantem. Jednak najczęściej gwarant musi:

 • mieć ukończone 25 lat

 • znać osobę, której poręcza pożyczkę

 • wykazać stabilność finansową

 • posiadać zdolność kredytową

 • być właścicielem konta bankowego

 • posiadać obywatelstwo polskie

Osoba wnioskująca o pożyczkę z gwarantem ma obowiązek podać dane osobowe oraz informacje finansowe poręczyciela. Istotnym dokumentem jest umowa gwarancji spisywana przy świadkach bądź sporządzana w kancelarii notarialnej, forma uwierzytelnienia zależy w dużej mierze od indywidualnych praktyk konkretnej firmy pożyczkowej. W przypadku pożyczek z gwarantem firmy pozabankowe wymagają:

 • kopii dokumentu tożsamości gwaranta lub spisania z danych z dowodu osobistego jeszcze na etapie składania wniosku

 • zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach

 • innych dokumentów, które potwierdzą jego zarobki albo stan majątkowy, np. wyciągów z rachunków bankowych

Ich udokumentowanie stanowi gwarancję możliwości spłaty pożyczki przez żyranta w sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie będzie regulował należności.

Obowiązki żyranta

Odpowiedzialność żyranta za spłatę należności pożyczkowej występuje wtedy, gdy:

 • pożyczkobiorca zaniecha spłaty pożyczki

 • pożyczkobiorca ogłosi upadłość konsumencką

 • pożyczkobiorca umiera

Gwarant zostaje niezwłocznie poinformowany o braku terminowej wpłaty ze strony osoby, która zdecydowała się na pożyczkę z gwarantem. W takiej sytuacji poręczyciel ma możliwość bezpośredniego skontaktowania się z dłużnikiem i podjęcia próby przekonania go do uregulowania zaległości. Powinność odnosząca się do gwaranta, jak również do pożyczkobiorcy jest jednakowa, gdyż każdy z nich reprezentuje stronę umowy zawartej z firmą pożyczkową. W przypadku, kiedy żyrant dokona spłaty należności z tytułu pożyczki z gwarantem za pożyczkobiorcę, będzie przysługiwało mu prawo żądania jej zwrotu na drodze postępowania sądowego, w następnej kolejności egzekucyjnego.

Pożyczki z gwarantem – podsumowanie

Pożyczki z gwarantem nie są jeszcze zbyt popularne, jednak oferują możliwość uzyskania znacznych kwot drogą pozabankową. Poręczyciel jest gwarancją dla instytucji pożyczkowej, która w przypadku zadłużenia ze strony pożyczkobiorcy, ma pełne prawo uregulowaniem zadłużenia obarczyć gwaranta.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *